Εισολκη ΘηληΣ

1o ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ : 1-2 ώρες

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ : Γενική αναισθησία

• ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : 1 ημέρα

Εισολκή Θηλής – Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης

ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

Ο  διαστολέας δέρματος τοποθετείται κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ. Διαμέσου μιας μικρής βαλβίδας τοποθετημένης κάτω από το δέρμα γίνεται περιοδικά η διάταση ώσπου αυτό να γεμίσει μετά από μερικές εβδομάδες ή μήνες. Στη συνέχεια ακολουθεί το 2ο στάδιο αποκατάστασης όπου αφαιρείται ο διαστολέας ιστών και τοποθετείται το μόνικο ένθεμα σιλικόνης.

2o ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ : 2 ώρες

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ : Γενική αναισθησία

• ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : 1 ημέρα

ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

Αφαιρείται ο διαστολέας ιστών και στη θέση του τοποθετείται το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.

3o ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο στάδιο αυτο διενεργείται αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλου

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ : 1 ώρα

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ : Τοπική

• ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : Δεν απαιτείται παραμονή στη κλινική