Επανορθωτικη Χειρουργικη

1.ΟΓΚΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ – ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Επανορθωτική χειρουργική

•    ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
•    ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
•    ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΟΜΑΤΩΔΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
•    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΕΛΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ
•    ΣΠΙΛΟΙ
•    ΜΕΛΑΝΩΜΑ

2. ΕΓΚΑΥΜΑ
3.ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΥΛΕΣ- ΧΗΛΟΕΙΔΗ
4.ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ