Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης

Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης departments bg2 80x80
Επανορθωτική χειρουργική
24 Φεβρουαρίου 2018
Εισολκή Θηλής Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης                                           80x80
Εισολκή Θηλής
24 Φεβρουαρίου 2018
Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης

Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης

Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης                                                                                        1024x360

1o ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ : 1-2 ώρες

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ : Γενική αναισθησία

• ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : 1 ημέρα

Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης

ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

Ο  διαστολέας δέρματος τοποθετείται κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ. Διαμέσου μιας μικρής βαλβίδας τοποθετημένης κάτω από το δέρμα γίνεται περιοδικά η διάταση ώσπου αυτό να γεμίσει μετά από μερικές εβδομάδες ή μήνες. Στη συνέχεια ακολουθεί το 2ο στάδιο αποκατάστασης όπου αφαιρείται ο διαστολέας ιστών και τοποθετείται το μόνικο ένθεμα σιλικόνης.

2o ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ : 2 ώρες

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ : Γενική αναισθησία

• ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : 1 ημέρα

ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

Αφαιρείται ο διαστολέας ιστών και στη θέση του τοποθετείται το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.

3o ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο στάδιο αυτο διενεργείται αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλου

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ : 1 ώρα

• ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ : Τοπική

• ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : Δεν απαιτείται παραμονή στη κλινική

Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης