Μειωτική Στήθους

Ανόρθωση Μηρών-Ανόρθωση Μηρών-Ανόρθωση Μηρών Μειωτική Στήθους                 80x80
Ανόρθωση Μηρών
24 Φεβρουαρίου 2018
Ανορθωση Στήθους - Μαστοπηξία Μειωτική Στήθους                              80x80
Ανορθωση Στήθους – Μαστοπηξία
24 Φεβρουαρίου 2018
Μειωτική Στήθους Μειωτική Στήθους