Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης

24 Φεβρουαρίου 2018
Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης                                                                                        960x411

Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης

Αποκατάσταση Μαστού με Ενθέματα Σιλικόνης 1o ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ : 1-2 ώρες • ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ : Γενική αναισθησία • ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : 1 […]