Αυξητική Στήθους

14 Ιουνίου 2018
Αυξητική Στήθους  Αυξητική Στήθους

Αυξητική Στήθους

Αυξητική Στήθους • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:1 –1,5 ώρες • ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: Γενική αναισθησία • ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : 1 ημέρα Αυξητική Στήθους ΕΝΔΕΙΞΗ: Υποπλαστικοί μαστοί Ανισομαστία η […]