Μειωτική Στήθους

24 Φεβρουαρίου 2018
Μειωτική Στήθους  Μειωτική Στήθους

Μειωτική Στήθους

Μειωτική Στήθους •  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: 3 – 4 ώρες •  ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: Γενική αναισθησία •  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : 1 ημέρα Μειωτική Στήθους ΕΝΔΕΙΞΗ:Μειωτική Στήθους • […]